Medical library – Shifa hospital

Flag Norway

Støtt NORWACs langsiktige arbeid i Gaza.

 

Ved hjelp av innsamlede midler og donasjoner har NORWAC siden 2009 støttet Shifa sykehus med oppgradering og vedlikehold av deres medisinske bibliotek. Teknisk støtte og vedlikehold av biblioteket gjøres gjennom et samarbeid med det norske Bibliotekarforbundet og Medisinsk bibliotek OUS. Biblioteket ved Shifa er ønsket av et samlet helsefaglig personell for å kunne holde seg faglig oppdatert under blokaden, som isolerer palestinere fra deltakelse og videreutdannelse i utlandet.

Med støtte fra NORWACs givere har biblioteket blitt et moderne medisinsk bibliotek med tilgang til medisinske databaser og oppdaterte tidsskrift. Bibliotekprosjekt er i trå med NORWACs overordnede ambisjoner for helsesektoren i de palestinske områdene, nemlig å øke palestinernes medisinske kompetanse gjennom utdanning og kunnskapsutveksling.

Innsamlede midler blir i sin helhet brukt til det medisinske biblioteket ved Shifa sykehus – det største og viktigste sykehuset i Gaza.

Ønsker du/dere å donere?

Flag UK

Support NORWAC’s long-term efforts in Gaza

 

Donations have enabled NORWAC to support the upgrading and maintenance of the medical library at Shifa hospital in Gaza since 2009. Technical support and maintenance is done through a collaboration with the Norwegian Union of Librarians and the medical library at Oslo University Hospital (OUS). The medical library is appreciated by all health personnel. It enables them to remain professionally updated during the blockade, which isolates Palestinians from participation and further education abroad.

With support from NORWAC’s donors the library has become a modern medical library with access to medical databases and updated journals. The library project is a part of NORWAC’s overall aim for the Palestinian health sector, namely to increase Palestinian medical expertise through education and knowledge transfer.

Funds raised will be used entirely to sustain the medical library at Shifa Hospital - the largest and most important hospital in Gaza.


Would you like to make a donation? eller bruk Vipps logo til nummer: 126863 

Ved bruk av bankoverføring:

BANK: DnB ASA
KONTO: 1503.61.48346

NAVN: NORWAC as
ADRESSE: Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo, Norge
When using bank transfer:

Bank: DnB ASA, Oslo, Norway
ACCOUNT: 1503.61.48346
IBAN: NO4215036148346
SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX

NAME: NORWAC as
ADDRESS: Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo, Norway